TOELATING EN ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Individuele sessies en/of therapeutische (massage-)behandelingen

 1. Hygiëne is een zeer belangrijk aspect binnen mijn massagepraktijk.
 2. Het is aangenaam werken als je vlak voor een lichaamsgerichte (massage-)behandeling hebt gedoucht.
 3. Voor een optimale massagebehandeling of therapie, is het prettig als je op tijd aanwezig bent.
 4. Zorg ervoor dat je ruim op tijd vertrekt en ietsje té vroeg aankomt. Wacht dan nog even in je auto.
 5. Je te vroeg aanmelden kan onnodige druk geven. Maximum 5 minuutjes voor aanvang aanbellen voelt voor mij prima!
 6. Voorzie je steeds van loszittende kledij, vermijd uurwerk en juwelen, make-up… en graag jouw gsm uit of op stil…
 7. Voor we met de (massage-)behandeling beginnen maken we eerst even kennis aan de hand van een kort intakegesprek. Hierbij wordt gepolst naar jouw drijfveren, jouw behoeften en de punten waar je extra aandacht wilt aan besteden of wilt aan werken. Je kan aangeven wat jouw doel van de behandeling is: louter ter ontspanning of therapeutisch ondersteunend…
 8. Het is belangrijk dat ik correct en volledig word ingelicht over jouw gezondheid omwille van verzekeringstechnische aansprakelijkheid.
 9. In mijn Praktijk wordt GEEN SEKS aangeboden… ook geen erotische dienstverlening.
 10. Bij grensoverschrijdende gedragingen wordt de (massage-)behandeling onmiddellijk gestopt.
 11. Gelieve steeds te bellen met nummerherkenning. Aan anonieme oproepen schenk ik geen aandacht.
 12. Ik beantwoord geen vraag om een afspraak via SMS-berichten.
 13. Tijdens een consult of een behandeling staat het antwoordapparaat aan. Dit garandeert totale aandacht voor jou. Aarzel daarom niet om bij afwezigheid een berichtje in te spreken, ik bel jou terug van zodra ik beschikbaar ben…!
 14. Ik werk uitsluitend op afspraak.
 15. Naar degelijke praktijkvoering toe, en uit respect voor mijn kostbare tijd, vraag ik jou vriendelijk – bij overmacht – jouw afspraak 3 weekdagen op voorhand af te melden. TELEFONISCH of via MAIL. Niet per SMS… Feestdagen, zaterdag- en/of zondagen tellen hier niet mee! Afspraken die niet nagekomen worden worden integraal aangerekend. De energiekost, verwarming en gehuurde tijd worden aangerekend (= basistarief € 95/1,5 uur consult).
 16. Bij House of the Heart kan er niet gepind worden… Wel is er Payconiq. Handigst en makkelijkst is dat je contant geld bij de hand hebt.
 17. Na ieder consult kan een factuur gevraagd worden. Deze wordt jou op het einde van ieder kwartaal toegestuurd. Geef daarom tijdig jouw administratieve gegevens en ondernemingsnummer door.
 18. Prijswijzigingen zijn voorbehouden voor de praktijk.

2 Toelating & algemene voorwaarden Workshops & Trajecten

1) Je bent ingeschreven na schriftelijke aanmelding.
Jouw inschrijving is pas definitief op het moment dat de aanbetaling (= voorschot) van het totale inschrijfbedrag is voldaan op ING rekeningnummer IBAN: BE43 3770 4657 5801 en BIC: BBRUBEBB met vermelding van de activiteit en jouw naam.

2) De resterende som wordt betaald volgens betalingsvoorkeur:

 • Early Bird: ik betaal het totaalbedrag min. een vroegboekkorting die ik krijg.
 • Ik betaal het totaalbedrag in één keer, de vroegboekkorting is verstreken.
 • Ik betaal per weekend = 1 week vóór aanvang van ieder WK-blok te betalen.

3) de aanbetaling zijnde het voorschot wordt verrekend bij de laatste betaling, zijnde het resterend inschrijfbedrag, zijnde de resterende WK-blok deelname min de aanbetaling.

3 Annulatievoorwaarden

 1. De aanbetaling of voorschot wordt onder geen enkele vorm terugbetaald.
 2. De aanbetaling kan enkel kwijtgescholden worden d.m.v. een medisch attest (opname, ingreep, …).
 3. Bij annulering geldt:
  – tot 2 maand voor aanvang, wordt jou het totale inschrijfbedrag terugbetaald min de aanbetaling.
  – tot 1 maand voor aanvang wordt jou 50% van het totale inschrijfbedrag terugbetaald OF blijf je 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd incl. de aanbetaling.
  – tot 2 weken voor aanvang wordt jou 25% van het totale inschrijfbedrag terugbetaald OF blijf je 75% van het inschrijfbedrag verschuldigd incl. de aanbetaling.
  – tot 1 week voor aanvang is er geen terugbetaling meer OF blijf je het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
 4. Beslis je om tijdens het traject te stoppen, ook dan is er geen terugbetaling OF blijft het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
 5. Wanneer de training door de organisatie zelf geannuleerd of opgeschort wordt, krijg je het betaalde bedrag integraal terug.
 6. Bij inschrijving verbindt je je om bij alle lesdagen aanwezig te zijn, ook naar opbouw van de groeps-energie toe.
 7. Het is niet mogelijk om losse dagen te volgen.

4 Leervoorwaarden voor groepswerk

 1. Zowel voor jezelf, als voor de groep en de trainer, is het fijn als je op tijd aanwezig bent.
 2. Ieder is verantwoordelijk voor zijn gevoelens, behoeften, begrenzing en gedragingen.
 3. Ieder is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de groep.
 4. Je hebt het vermogen om te kunnen reflecteren wat er met jezelf en de groep gebeurt, om te kunnen gaan met groeiprocessen van jezelf en anderen, harmonieus in een groep te kunnen functioneren en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces…
 5. Ieder heeft zijn eigen bijdrage in het groepsgebeuren, gebaseerd op eigen ervaring.
 6. Ieder heeft recht op een eigen plek in de groep… op eigen opvattingen, eigen mening, eigen gevoelens, eigen tempo…!
 7. Ieder is verantwoordelijk voor zijn aandeel in de communicatie tussen alle betrokkenen en het naleven van de afspraken mbt. de organisatie:
  het betreft hier o.a. je stipte aanwezigheid, het bewaren van beroepsgeheim over hetgeen men van anderen vernomen heeft en andere ter plekke gemaakte praktische afspraken.
 8. Het is ten strengste verboden om geluidsopnames en/of foto’s te maken, tijdens een sessie (cfr. Wet op de Privacy).
 9. Gsm en bel tunes zijn ‘stoorzenders’, gelieve voor aanvang van de sessie jouw gsm uit of op stil te zetten.
 10. Voor bepaalde trajecten worden extra intakevragenlijsten en Working Guidelines opgesteld, en bij inschrijving overgemaakt.

5 Tot slot nog dit:

Vormingen, trainingen of individuele behandelingen zijn een aanvulling bij een psychotherapeutische of medische behandeling, maar kunnen deze niet vervangen (ze dienen als persoonlijke ontwikkeling, vorming of ter experiment). Tenzij opzettelijke en/of ernstige tekortkomingen, zijn de organisatoren (waaronder vooral House of the Heart) in geen geval verantwoordelijk voor psychische of lichamelijke schade, diefstallen, ongevallen, materiële schade, enz.