Relatie- en intimiteitscoaching

Dag sensuele, begripvolle, liefdevolle partners,

Voelen jullie zich aangesproken bij die woorden of merken jullie weerstand op? Wat je ook denkt of voelt, het is zeker dat jullie een verlangen koesteren om diep met elkaar te verbinden, een hernieuwde intimiteit te be-leven samen en elkaar beter dan ooit te begrijpen!

De universiteit van het leven wordt gevormd door klassen, door ons gezin van afkomst, en het milieu waarin wij geboren zijn. Daarbij is ieder mens leraar en leerling tegelijkertijd. Allen met wie we in aanraking komen en waarmee we opgroeien zullen iets van ons leren of iets van ons ontvangen. We geven en ontvangen, en daarbij worden we vaak gekwetst, afgewezen, geraakt en bewogen tot in het diepste van ons Hart. Van een goedkeuring tot een afkeurende blik, het is een natuurlijke uitwisseling tussen mensen waar we ons niet altijd even bewust van zijn. Het is onze houding tegenover de omstandigheden van het leven, die onze toekomst bepaald, én ons precies die lessen leert die het mogelijk maken om te groeien naar een voelend Bewust-Zijn.

Evolutie en persoonlijke ontwikkeling vinden plaats door innerlijke stuwkracht en hoe jij omgaat met de reacties van de ander, van je omgeving, en hoe jij deze inlijft en be-leeft.

Deze reacties bieden jou de gelegenheid om daar iets mee te doen, om daar iets uit te leren. Dit kan jou helpen verder te evolueren op weg naar een grotere harmonie en eenheid met jezelf en je omgeving. De natuur geeft ons dus kansen om kracht en wijsheid te verwerven en aan onszelf toe te komen…

Steeds meer mensen voelen de roep om te leven vanuit hun Ziel en te luisteren naar hun Hart. Om te leven vanuit een andere realiteit, één die gegrondvest is op éénheid, op diepe verbondenheid, op versmelting, op de waarden van het Hart.

Een intieme relatie kan uitdagend zijn. In veel relaties ontstaat er na verloop van tijd spanning, miscommunicatie of ruzie die dan overgaat naar gevoelens van afwijzing en zelfafwijzing, eenzaamheid, beddendood, seksuele armoede, vreemdgaan… Vaak trekken partners zich terug, ieder op zijn eigen eiland, of blijft de één trekken terwijl de ander zich steeds verder aan het verwijderen is.

Een gezonde liefdesrelatie begint bij een gezonde intieme relatie met jezelf. Je Hart durven open stellen en open durven zijn, verbonden communicatie, tijd nemen voor jezelf en van daaruit voor de ander, luisteren naar je innerlijke stem, om je van daaruit te kunnen verbinden met de ander. Zijn bij ‘wat is’, durven voelen wat het met je doet, verantwoordelijkheid nemen, ook voor je eigen aandeel. Geduld oefenen en respect tonen, niet alleen trouw blijven aan je eigen waarheid, maar ook de ander daarin accepteren…

Om relatiepatronen te doorbreken ga ik van een natuurlijke principe uit dat iets niet hetzelfde kan blijven als één van de twee in beweging komt. Als jij al kiest voor het Pad van bewustwording en persoonlijke groei, voor reflecteren op je eigen gedrag, dan kan het niet anders dan dat de ander daarop resoneert.

We gaan samen op weg

Een eerste sessie begint altijd met een gesprek, waarbij we samen kijken wat er aan de basis ligt van jullie probleemsituatie. Alleen al de ruimte krijgen om helemaal ontvangen te worden met jouw verhaal, niet vanuit een direct streven naar een oplossing, kan al heel bevrijdend werken. Het leert jullie verbindend te communiceren, naar elkaar te luisteren en naar elkaar te kijken met een niet-veroordelende blik.

Het verzamelpunt van alle kwetsingen ligt op het Hartsgebied. Veel mensen zien intimiteit nog vaak als louter een seksuele daad… terwijl dit een veel groter begrip is, waar nog vaak verwarring op zit. Eenmaal dit herkaderd wordt, krijgt zowel het thema intimiteit als het thema seksualiteit een totaal andere invulling. De meeste relatieproblemen situeren zich op gebied van het Hart en de Seksualiteit, het zijn onze twee liefdespolen, waar we ook -vanuit onze kindertijd- diep in gekwetst zijn geraakt. Zij mentaal, zij emotioneel, zij fysiek, zij seksueel…

Het natuurlijk gevolg na een kennismakingssessie is overgaan tot meer holistisch werk waaronder contactoefeningen in combinatie met introspectie en procesbegeleiding, en gebaseerd op het pad van the Sacred Tantra.

Elkaar terug in de ogen leren kijken, elkaar respectvol en teder aanraken en jezelf daarbij durven laten zien en laten roeren in het Hart. Terug naar je ware essentie, naar je oer-Bron diep in jezelf, voelen vanuit de diepte van je Hart wie je écht oprecht bent… het lichaam laten spreken, voorbij woorden, het hoort allemaal bij groeien en open bloeien in het Grote Liefdesvuur!

“…Zo heilzaam dat jullie kloven overbruggen die ervoor onoverbrugbaar leken!”

Wil jij graag aan jezelf en aan je liefdesrelatie werken, maar kom je liever eerst even alleen langs? Ook dát kan zonder probleem. Misschien heeft jouw partner wat weerstand of koudwatervrees, en vind je nog niet ‘de weg’ om hem of haar te bereiken en mee te nemen op je Pad. En ja, zelfs dát kan heel subtiel opgebouwd worden, ook al is je partner (nog) niet echt ‘Tantra Minded’. We leggen dan de focus op je eigen ontwikkeling in de eerste plaats, en we nemen je partner mee achter de ‘coulissen’… Daarmee bedoel ik dat we in de eerste plaats werken aan je persoonlijke ontwikkeling, dat ik je bekrachtig waar nodig en je partner mee neem op de achtergrond, de intimiteitscoaching is dus ook afgestemd op hem/haar. Niet dat we het dan specifiek over je partner hebben, maar wel over de zaken waar je nog tegenaan loopt. Je leert al snel een andere kijk te krijgen op je problematiek en er anders op te reageren. De rust kan stilaan zijn intrede doen en de Harten kunnen zich opnieuw gaan openen naar elkaar toe op een tempo die juist voelt.

Pas in een latere fase kan je partner mee in beeld komen. Hij of zij zal de verandering in jou snel genoeg waarnemen en dit zal helpen om ook de sprong te maken.

Relatie- en intimiteitscoaching kent dus geen vaste vorm, maar begint altijd met en bij de relatie met jeZelf !

Full Body Loving

En, éénmaal je hierin onderweg bent, en je toe bent aan een volgende stap, kan ik jullie mee nemen op het pad van the Sacred Tantra. Het Full Body Loving traject voor koppels betreft het leren beminnen vanuit Hart, Ziel en lichaam. Een Tantrische manier van leven, een natuurlijke manier van liefhebben, van beminnen, vanuit een natuurlijke integriteit, voorbij tijd, techniek en prestatiegerichtheid.

De afstand…

De afstand die je bewaart tot je pijn,
is gelijk aan de afstand die je bewaart tot je geliefde.
En de afstand die je bewaart tot je geliefde,
is identiek aan de afstand tot de levende werkelijkheid,

jouw Ware Zelf.
Alles wat die afstand, die afscheiding in onszelf
en tussen onszelf en de ander in stand houdt,
mag zachtmoedig worden verhelderd…”