Groeitraject ‘De Volheid van de Vrouw’

Wil jij met een besloten groep van vrouwen een jaar lang de essentie van ’ten volle Vrouw-Zijn’ herontdekken en be-LEVEN? Je lichaam opnieuw leren kennen in haar volledigheid en jouw potentieel van zelf-heling heractiveren?

“De Volheid van de Vrouw” biedt fundamenten van de holistische vrouwelijke
Zelf-genezing en leert vrouwen een basis te vormen om zich stevig in hun vrouwelijkheid te verankeren en te leren LEVEN van binnen-uit.

De wereld van vandaag vraagt om liefdevolle, krachtige vrouwen, die zichzelf in hun unieke waarheid en openheid durven laten zien en vrij willen zijn van diep opgeslagen emoties en patronen.

We kunnen de biologische betekenis van vrouwen (en mannen) niet negeren. Er is sprake van een specifieke vrouwelijke biologie, waaraan we ons niet kunnen onttrekken… De ervaring leert me dat afstemmen op wat zich diep in ons beweegt, uiteindelijk meer gevoel van authenticiteit geeft, dan de momenten waarop we op krampachtige manier tegen de natuurlijke beweging in gaan. De realiteit is dat de natuur, onze natuur, zich niet altijd onderwerpt aan onze agenda…

Echt in je lichaam wonen en één worden met je lichaam vraagt aanwezigheid en bewust-Zijn, het is écht durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Jezelf toestaan dat je je onveilig, onzeker, bang, kwetsbaar mag voelen en je gevoel erkennen. De muurtjes die je hebt opgetrokken langzaam laten smelten opdat je open, zacht en liefdevol tevoorschijn mag komen. Het vraagt tijd en aandacht om van je Hart naar je bekken te reizen en je lichaam terug te leren eren en te leren vertrouwen.

‘De Volheid van de Vrouw’ biedt een unieke en krachtige werk-Wijze die focust op liefde, Hart en seksualiteit. Ons doel is om je te leren aankomen in je lichaam, om van daaruit een nieuwe energiestroom van plezier, genot, opwinding en liefde in jou te activeren, en de natuurlijke ‘flow’ tussen Hart en Yoni te omarmen. Het vrouwelijke en het mannelijke aspect in jou te herenigen, in combinatie met de wijsheid van je Hart en je bekken.

De Volheid van de Vrouw past voor iedere vrouw die met verwarringen kampt rond een beleefde en gezonde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving ervan, alsook de relationele expressies van liefde.

“Een eerste sleutel om onze Vrouwelijke Natuur te leren kennen is de weg van de lichamelijke ervaring. Dit is de meest authentieke ervaring omdat zij de meest intieme gewaar-wording is van ons Wezen.”

Om echt vanuit vrijheid te leven hebben we elkaar nodig om wat diep in ons opgeslagen ligt, terug aan te wakkeren en in ons lichaam weer vrij te geven… Ja, in alle openheid en kwetsbaarheid onze kracht durven laten zien, voelen én LEVEN!

Wanneer vrouwen in waarheid en in kwetsbaarheid samenkomen ontstaat er iets magisch. Aangevuld met onze doorvoelde en doorleefde expertise in the Sacred Tantra, the Sacred Feminine, the Sacred Anatomy, de vrouwelijke hormonale processen en de menopauze, kan dit groeitraject een krachtige voedingsbodem zijn voor (inter)persoonlijke groei, lichamelijke genezing en bekrachtiging van ons Mens -en Vrouw-Zijn.

Voor dit Groeitraject laat ik me bijstaan door Nadia Dehondt. Haar oeverloze waterkracht stelt haar als geen ander in staat om te luisteren, vrouwen te ondersteunen en vrouwen te inspireren. Het is fijn om met Nadia samen te werken, in volle overgave, kwetsbaar en krachtig. Tijdens de massage demo’s laat ze zich van haar meest kwetsbare kant zien wat heel inspirerend en bekrachtigend werkt voor de vrouwen. Nadia is gespecialiseerd in geweldloze communicatie, haar bijdrage is heel waardevol in vrouwen leren communiceren vanuit Hart en bekken…
Ja, echte intimiteit is terug leren genieten van je eigen lichaam en van je eigen seksualiteit en daar zijn we (voel ik) grote gangmakers in.

Naast het therapeutische en ondersteunende aspect van het Groeitraject is het zorgende element ook enorm belangrijk. Veel vrouwen hebben heel goed geleerd om te zorgen voor man, kind en vele anderen, maar zijn vergeten hoe het is om voor zichzelf te zorgen, laat staan te (mogen) ontvangen. Overvloedige schotels met fruit en lekkers, en heerlijke middagmalen verzorgd door een catering worden ten berde gebracht waarbij je enkel nog de voetjes onder tafel dient te schuiven. Terug leren om te genieten en te ontvangen is een hoeksteen van ‘De Volheid van de Vrouw’.

Een inblik op het Groeitraject ‘De Volheid van de Vrouw’

Onze intentie is om jou met al deze kwaliteiten in contact te brengen en jou te bekrachtigen in jouw meest pure en zuivere Vrouwpotentieel. Daarenboven maak je deel uit van een vrouwenbedding waarin we samen onderzoeken hoe we dit oneindig Liefdespotentieel volledig kunnen be-lichamen en tot expressie kunnen brengen. Intimiteit is afhankelijk van de aanvaarding van onze gevoelens, onze lichamelijke sensaties en onze gevoeligheid. Echte intimiteit is eerst leren indalen en genieten van je lichaam en van je eigen seksualiteit.
Eerst helemaal intiem leren worden met jezelf!

“Iedere vrouw die vrij geworden is in zichzelf en de beproevingen van miskenning tot in de diepte heeft afgelegd, doorvoeld, doorwerkt en ervaren, is in staat zich werkelijk te verbinden met een ander.”

‘De Volheid van de Vrouw’ kent twee stromingen van waaruit gewerkt wordt:

The ‘Sacred Body Awakening’: het wakker maken van het lichaam, into the body komen! Je leert je VOEL-kwaliteiten (her-)ontdekken, je levensenergie terug stromend en vloeiend maken en verbindend te communiceren vanuit je bekken.
The Sacred Sexuality/’Sexual Awakening’: seksueel ontwaken, je seksuele levens-energie leren voelen, ervaren en leren kanaliseren in je lichaam.

In deze opleiding staan dus een diepgaandere verbinding met jouw lichaam en je menselijkheid centraal. Ieder verlangt tenslotte naar een gezonde, stabiele en dynamische relatie met zichzelf die seksueel en emotioneel vervult.

We zijn allemaal op zoek naar die verbinding, en tóch herhalen we op onbewust niveau seksuele en emotionele patronen vanuit onze jeugd. Van hieruit doorlopen de

bio-energetische karakterstructuren het gehele traject.

We creëren een Heilige en veilige bedding waartoe wij je graag willen uitnodigen om telkens een laag dieper af te dalen… het is laagjes pellen, je ‘bobijntje’ afwikkelen… door middel van deelrondes, gezond aanraken en introspectie, psychotherapeutische ondersteuning, systematisch werk, energetisch en emotioneel lichaamswerk, adem-en stemwerk, dans en authentic movement, geleide meditaties en visualisaties, Sexuologisch Lichaamswerk, Sacred Body Awakening, Sexual Awakening, Embodiment werk, Sacred Tantra werk en massages…

Benaderingen vanuit de Westerse en Oosterse beschaving, het Sjamanisme, het Boeddhisme, het Taoïsme en de Tao van de Vrouw, de Kracht van Vrouwelijke Wijsheid, het Heilig Vrouwelijke en de Heilige Seksualiteit, the Sacred Anatomy en het vrouwelijk lichaam, de Baarmoeder-Wijsheid en de oude Wijsheid uit de Gnostiek doorlopen tevens het gehele traject.

Tot slot is ‘De Volheid van de Vrouw’ doorweven met de volgende drie thema’s:

Vrouwen-Wijsheid
Vrouwen-Lichaam
Vrouwen-Kracht

Leven vanuit onze vrouwelijk essentie is leven vanuit een diepere Wijsheid, in connectie met ons Hart, van binnen-uit, diep geaard en geworteld. VOL-ledig Vrouw-Zijn gaat voor ons voorbij bekken en buik! Wanneer deze integratie heeft plaatsgevonden voelen we ons seksueel gegrond en ervaren we diepe levensvreugde… We leven onze passie en harmonie in interactie met onze medemensen, partner en het Grotere Geheel. Zonder angst onszelf en de ander nog te verliezen, stralen we vanuit onze Kern, stevig verankerd vanuit een gezonde seksuele basis. En deze innerlijke Kracht kan niet (meer) vernietigd worden door factoren van buitenaf.

Module 1: Verkennen, ontdekken, begrijpen, aankomen…
De wijsheid van je lichaam

Vrouwen zijn liefde… en door je lichaam kun je voelen, kun je je openen voor de liefde, met al je zintuigen. Hier leer je indalen en contact maken met je lichaam, met je gevoelswereld, met je verlangens, met je overtuigingen en je seksuele (levens-)kracht. Het ontwikkelen van je seksuele energie is een pad dat leidt naar
zelf-genezing en diep contact met de Goddelijke Bron in jezelf.

Deze module gaat over:

 • Aankomen en thuis komen in je lichaam. Je vrij voelen in je lichaam: vrij van schaamte, angst, onzekerheid, twijfel, pijn, rusteloosheid… Terug veiligheid ervaren in je lichaam.

 • De taal van je lichaam ontrafelen en leren begrijpen

 • Je plek terug leren innemen en jezelf leren vervullen van Liefde.

 • Jouw toegang tot de diepere kennis en oeroude wijsheden heractiveren.Woman’s Sacred Anatomy.

Module 2: Doorwerken, doorvoelen…
De wijsheid van je baarmoeder

De baarmoeder is de Heilige Tempel van je prachtig en krachtig vrouwenlichaam. De enorme creatieve seksuele kracht en vormeloze potentie die hierin opgeslagen zit, is groots! Je baarmoeder is geen plek voor verdriet en pijn, maar voor creatie en nieuw leven! Deze instinctieve kracht in combinatie met het Goddelijke in jezelf stelt je in staat een krachtige bedding te creëren voor je partner, kinderen, omgeving en moeder aarde.

Deze module gaat over:

 • Leren luisteren naar je baarmoeder, je leren openen voor je innerlijke gids (autoriteit).

 • Samenvloeien en versmelten met jouw natuurlijk cyclisch ritme.
 • Jouw tempel wakker maken / bekkenbodem- en indaalwerk.

 • Je bevrijden van oude emoties opgeslagen in het celgeheugen van lichaam en bekken.

 • Wakker maken van je seksuele, vitale (levens-)energie.

 • Heling van de moederlijn.

Module 3: Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen…
De Wijsheid van je yoni

De diepte en geheimen van de Yoni worden niet voor niets de grotten van de vrouw genoemd. Het vraagt veel vertrouwen om jouw Yoni in onschuld te wassen en haar te eren. De manifesterende kracht kan weer terugkeren als deze poort op gewijde en eerbiedige manier wordt aangeraakt.

Deze module gaat over:

 • Diep verankeren in je lichaam, ’thuis komen in je Heilige Tempel’, into the body komen…
 • Jezelf bevrijden van trauma, pijn, overtuigingen. Oude ballast die jaren in bekkengebied en in de Yoni werd opgeslagen mag vrijkomen.

 • Eenheid tussen Hart en bekken (Yoni).

 • De diepte en de omvang van je seksuele levensenergie leren voelen. Je seksuele onschuld claimen. Je bestaansrecht om te genieten terugnemen!

 • Je openen om te ontvangen en ontvangen te worden… Vertrouwen, liefde, overgave…

 • Vrouwensupport en -bekrachtiging.

In het kort

De Volheid van de Vrouw brengt aarding en begrip in de verwarring rond groeien in Voel- en Lichaamsbewust-Zijn, een beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving ervan, alsook de relationele expressies van liefde. Seks wordt opnieuw een energiegever in plaats van een energievreter!

Dit Groeitraject transformeert de meest hardnekkige als veelvoorkomende emotionele en fysieke patronen. Door met aandacht stil te staan bij je gevoelens en behoeftes leer je wat diep in jou leeft (innerlijke wereld) naar buiten te brengen en tegelijk dicht bij jouw vrouwelijke essentie te blijven. Vastberaden en onwankelbaar!

De Volheid van de Vrouw is een alternatief dat past voor iedere Vrouw die met verwarringen kampt rond intimiteit, seksualiteit, seksuele schaamte, seksuele armoede, misbruik…

Wanneer deze integratie heeft plaatsgevonden voelen we ons seksueel gegrond en ervaren we diepe levensvreugde… We leven onze passie en harmonie in interactie met onze medemensen, partner en het Grotere Geheel… zonder angst onszelf en de ander nog te verliezen, stralen we vanbinnen-uit!

Wie heeft er baat bij deze training?

Iedere vrouw die het verlangen koestert om:

 • te leren leven vanuit haar Vrouwelijke essentie en potentieel.
 • het Pad van de Heilige Seksualiteit te leren kennen en ervaren.
 • de Wijsheid van haar lichaam te leren ontdekken en te leren eren.
 • te leren LEVEN van binnen-uit…!

Wat kan dit traject jou brengen?

 • een gezonde bekkenbodem en terug je levenssappen voelen stromen!
 • Vrouwelijke Wijsheid en Kracht, voorbij bekken en buik…
 • thuiskomen in jouw ‘Heilige Tempel’ met meer vertrouwen, rust en stabiliteit.
 • inspiratie in bewust geraakt en aangeraakt worden, voorbij techniek & theorie
 • openen van een verborgen (seksuele en emotionele) intelligentie
 • herontdekken van je vrouwelijk cyclisch ritme, terug naar je ‘ware natuur’…
 • De communicatie met je Baarmoeder, je openen voor je innerlijke Gids…

“Kom en be-LEEF de energetische WEDER-GEBOORTE van de Vrouw, in jou!”

Praktisch
Data en deelnamekosten

De vraag naar deze werkvorm is groot.
– Steeds meer vrouwen willen zich verdiepen in de oer-oude Wijsheden van en over vrouwen…
– Steeds meer vrouwen verlangen ernaar hun vrouwenlichaam beter te leren kennen en begrijpen…
– Steeds meer vrouwen willen leven vanuit de kracht van hun Baarmoeder, hun tweede brein, hun tweede Hart.

Hemels dankbaar voelen we ons, om samen -onder vrouwen- een nóg grotere bijdrage te mogen leveren aan een steeds groter wordend Vrouwelijk veld in België…

Met vreugd bieden we dit traject voor de achtste jaargang aan!
Symbolisch voor de energetische wedergeboorte van de vrouw verkiezen we om te werken vanuit 9 weekendblokken.

Wil jij ook groeien in Voel- en Lichaams-Bewust-Zijn voorbij online-cursussen en trainingen? Dan is dit uniek Groeitraject beslist iets voor jou! Als je graag deel uitmaakt van onze nieuwe groeigroep, schrijf je dan vlug in!

Tot 30 juli 2024 kon je genieten van het Early Bird tarief.

Nieuwe data jaargang 10 – 2024 – 2025:

 1. Zaterdag 12 en Zondag 13 oktober 2024
 2. Zaterdag 9 en Zondag 10 november 2024
 3. Zaterdag 7 en Zondag 8 december 2024
 4. Zaterdag 4 en Zondag 5 januari 2025
 5. Zaterdag 1 en Zondag 2 februari 2025
 6. Zaterdag 1 en Zondag 2 maart 2025
 7. Zaterdag 12 en Zondag 13 april 2025
 8. Zaterdag 10 en Zondag 11 mei 2025
 9. Zaterdag 7 en Zondag 8 juni 2025

Data jaargang 9 – 2024:

 1. Zaterdag 4 en Zondag 5 november 2023
 2. Zaterdag 9 en Zondag 10 december 2023
 3. Zaterdag 6 en Zondag 7 januari 2024
 4. Zaterdag 3 en Zondag 4 februari 2024
 5. Zaterdag 2 en Zondag 3 maart 2024
 6. Zaterdag 13 en Zondag 14 april 2024
 7. Zaterdag 11 en Zondag 12 mei 2024
 8. Zaterdag 8 en Zondag 9 juni 2024
 9. Zaterdag 6 en Zondag 7 juli 2024

Gezien het kwetsbare karakter van dit groeitraject
en de tijd die nodig is om af te wikkelen en in te dalen in het lichaam,
is zorgvuldigheid in opbouw noodzakelijk.
In die zin is het NIET mogelijk deze weekendblokken afzonderlijk te volgen.
Ze dienen gevolgd te worden in de volgorde waarin ze worden aangeboden.
De intense & bijzondere relatie die ontstaat tussen vrouwen, zorgt voor een veilige en zachte bedding.
En deze is nodig om de diepte in te gaan en jezelf opnieuw open te stellen.

Een Sisterhood waarbij iedere vrouw zich gedragen, gesteund,
gestimuleerd en geïnspireerd kan voelen in en tijdens haar groeiproces.
Onder Vrouwen kom je ’thuis’…!

Aanvang: Socialiseren vanaf 9 uur, start om 9.30 uur
Einduur: Op zaterdag 19.00 uur, op zondag, 18.30 uur
Locatie: ‘House of the Heart’, Ragestraat 38 te 9620 Zottegem
Deelnamekost:

 • Aanbetaling: 200 euro, vanaf dan ben je definitief ingeschreven!
 • Early Birds: Inschrijven EN betalen vóór 30 juli 2024 : 2840 euro voor de totale opleiding, zijnde negen weekendblokken.
 • Normaal Tarief: Na 30 juli 2024 tot aanvang eerste weekend: 2960 euro voor de totale opleiding, zijnde negen weekendblokken.
 • Spreiding van betaling: 1075 euro te betalen vóór 1 oktober 2024, vóór 1 januari 2025 en vóór 1 april 2025.

Algemeen:

 • Aan deze training gaat een intakegesprek vooraf met de hoofddocent Nadine.
 • Deze namiddagen zijn NIET afzonderlijk te volgen omwille van het opbouwend karakter.

Inbegrepen: Thee, zoethoudertjes, warm middagmaal (soep, hoofdmaaltijd, dessert), massageolie, Nepalese loungi (omslagdoek).
Niet inbegrepen: Ontbijt, avondmaal, overnachting, handdoeken en toiletgerief.

Opstart: Vanuit de ‘deepest Yin’ gaat onze voorkeur uit naar werken met kleinere groepen= max. 12 vrouwen! Wees er dus snel bij.

Trainers: Nadine Dernaucourt en assistentie.

Wens je bijkomende informatie of heb je nog een vraag? Lees je graag enkele krachtige getuigenissen over de voorbije zes groeigroepen? Voel je dat je graag mee flowt met ons, en je je graag mee onderdompelt onder dit warme deken?

We heten jou van Hart-e welkom, Mooie Vrouw…!

Enkele getuigenissen

Hey Nadine, ik mailde onlangs met Saïda Désilets (auteur van het boek 'De Sensuele Vrouw'). Begin deze week kreeg ik antwoord van haar... ze verwijst ook naar jou:

'...please give your teachter Nadine my regards, it sounds like she's doing great work!
Lieve Nadine, dank je om mij de hemel op aarde te tonen. Het mooiste geschenk dat ik kon krijgen was/ben IK-zelf! We zien elkaar gauw terug, ben ik blij om...

Heel veel liefs intussen...

Marijke

Marijke

Lieve vrouwe Nadine,

De Volheid van de Vrouw' was een schitterende reeks Nadine, allicht zullen er gaandeweg nog inzichten komen! Het was moeilijk voor me om de stap te zetten, en tóch was het telkens weer een beetje thuiskomen. Voor mij waren de weekends één process, met elke keer weer vertrouwen krijgen en vertrouwen geven. Dit kon énkel door de oprechtheid, de integerheid, de zachtheid en de speelsheid van éénieder in de groep. Tegelijk bleef het een gigantische stap voor me naar durven loslaten, durven voelen en... durven geven! Met deze reeks werd bij mij 'iets heel oud' hersteld, waarbij kennis en ervaring uit het oer-oude mij werd doorgegeven. Het oer-oude: wat voor mij zowel met de Ziel als met het lichaam te maken heeft, het menselijke! Een grote stap, waarbij één en ander bij me heeft gerommeld vanbinnen. Het water moet door vele laagjes vooraleer het helder en zuiver is... Dankbaar dat ik kon deelnemen Nadine, dat ik even vrouw kon zijn in een vrouwenwereld met een vrouwen-ritme en -tijd... Blij om wat je in de wereld hebt ge(her-)steld, wens ik jou nu wat zonne- en vrije tijd voor de komende maanden...
We zien elkaar terug... "
Liefs,
Bea

Bea