A Woman with a Mission

Nadine vertelt…

Mijn naam is Nadine Dernaucourt. Ik ben geboren op 5 december 1967 onder het sterrenteken boogschutter, ascendant kreeft.

Ik groeide op tijdens de welvarende jaren zeventig, in een omgeving waar emoties en gevoelens taboe waren. Gevoelens werden gemeden… voelen en erover praten was al helemaal niet aan de orde. Intuïtief wist ik vaak de vinger op de zere plek te leggen, alleen werd dat rondom mij niet in dank afgenomen. Ik werd de mond gesnoerd, klapte dicht en trok mijn energie terug. En zo heb ik jaren geleefd, beter gezegd: overleefd!

Ik wilde een ander leven, ja, in mijn zoektocht naar Liefde miste ik én kwam ik een hoop tekort. Met mijn huwelijk belandde ik van de regen in de drop. Ik moest passen in het seksuele verwachtingspatroon en de fantasieën van mijn echt-genoot, maar… genoten hij en ik écht? Er was nauwelijks sprake van intimiteit, en seks was vooral gericht op de ontlading van zijn opgehoopte spanning, een uitlaatklep voor zijn agressie.

Ik besloot mijn leven zelf in handen te nemen, het water moet door vele laagjes vooraleer het helder en zuiver is. Lichaamsgerichte therapieën leerden me omgaan met de onderdrukte gevoelens uit mijn jeugd. Diverse opleidingen brachten me bij de intuïtief helder voelende vrouw in mezelf, die wilt doordringen tot de kern van het Leven, die wilt leven vanuit haar buik, en voelen en begrijpen met haar Hart en niet alleen met haar hoofd. Ik leerde alsmaar meer zaken te ‘herkaderen’ wat vaak gepaard ging met — niet in woorden te omvatten — energetische verschuivingen. Ik begreep mezelf steeds beter en ik leerde omgaan met mijn aangeboren hooggevoelige kwaliteiten.

‘Praktijk De Ruimte’ werd geboren…

Na een tweede relatiebreuk ging ik heel diep. Ik verloor niet alleen mijn woning, maar ook mijn praktijkruimte en mijn inkomen.
Ik heb geleerd en begrepen wat het is om los te ‘moeten’ laten, om afscheid te nemen en om te aanvaarden…

Wat begon als lichaamsgerichte psychotherapie ontwikkelde zich gaandeweg tot een intense, spirituele zuivering en verdieping. Er kwamen zoveel levensvragen… Tegelijk bleef ik me verdiepen in de thema’s intimiteit, spiritualiteit en seksualiteit, maar eerder op gevoelsmatige en niet zozeer op intellectuele manier. Een verdieping welke liep langs smalle, donkere kronkelige wegeltjes, soms met vreugde en plezier, soms met levensontwrichtende tegenslagen en gevoelens van verborgen en onderdrukte pijn, verdriet en onmacht…
Crisis na crisis heb ik tot in mijn diepste Wezen menselijke emoties ervaren en gevoeld. Ik kon het integreren in de geschiedenis van mijn leven. Gelouterd en gerijpt én zelfs sterker en vrijer ben ik uit dit alles herrezen!

Ik voelde de roep om mensen in hun lijf en bij hun Goddelijkheid te brengen en om op authentieke manier mee te werken aan de bespreekbaarheid van veel verborgen mannen- en vrouwenleed. Mijn verlangen werd groot om vanuit het Pad van de Hogere Liefde en de Heilige seksualiteit mee te werken aan een Goddelijke Wereld. Vanuit deze missie begeleid en bekrachtig ik dagelijks mannen en vrouwen die zowel energetisch als lichamelijk helemaal in de knoop zitten.

Stapsgewijs ontwikkelde ik mijn eigen authentieke en unieke manier van energetisch en lichaamsgericht werken: Tantrisch bodywork, in combinatie met diep bindweefselwerk en werk op cellulair niveau, gedragen vanuit een integer en liefdevol Hart. Ja, mijn jaren intensief werk heb ik gebundeld onder de vorm van doe-gerichte VOEL-trainingen en therapiesessies.

Het heeft me werk, bewerking, verwerking en doorwerking gekost om zover te komen. Uit al wat ik heb ervaren aan cursussen, scholingen, vriendschappen en partners hield ik het goede over. Het goede was voor mij dátgene wat mijn Hart, hoofd en buik opnieuw met elkaar verbindt, m.a.w. waardoor ik mij één geheel kan voelen, in eenheid met mezelf.

En van hieruit werd House of the Heart geboren…

In die periode heb ik een innerlijke beweging gemaakt, van gewonde heler naar een liefdevol spiritueel leraar. Mild en vol begrip voor onze menselijke emoties. Ik ervaar mezelf als een gepassioneerd en bezielde vrouw die de pijn in zowel mannen als vrouwen in de ogen durft te kijken en te benoemen, die pleit voor een samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke en die mee werkt aan een herdefiniëring én de ontsluiering van alle taboes die nog steeds rusten op de terminologieën ‘intimiteit’ en ‘seksualiteit’.

Waar ik vanuit heel mijn Hart voor sta…

Professionaliteit, verantwoordelijkheid, bekwaamheid, deskundigheid, authenticiteit, Wijsheid, zorgvuldigheid, zorgzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, menselijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid, gedrevenheid, oprechtheid, integriteit, Toewijding, daadkracht, doorzetting, leergierig, gepassioneerd, een liefdevol inspirator, een open hart, zachte kracht, warm inlevingsvermogen, empathisch, intuïtief helder voelend…

Als Bezielster van House of the Heart specialiseer en verdiep ik mij gaandeweg verder in seksuologisch lichaamswerk en verschillende vormen van Embodiment work, in The Sacred Anatomy, the Sacred Feminine en op het Tantrische Pad, waaronder The Sacred Tantra (the Path of the Goddess) en de Kashmirische Tantra.

Op een creatieve, speelse en ‘met het Hart te begrijpen’ manier, help ik mensen bij de Wijsheid en het Liefdesbewustzijn van hun Hart te komen. Te voelen wie ze vanuit de diepte van hun Hart Zijn. Ruim 15 jaar bekrachtig en ondersteun ik mannen, vrouwen en koppels in hun zoektocht naar hun ware essentie en het Pad van zelfverwezenlijking.

Mijn evenwichtige en kalme verschijning schept vaak een natuurlijke sfeer van ontmoeting, waardoor je in het moment een houding kan hervinden van kracht, stille beheersing, inzicht, harmonie, rust en zelfreflectie…
Ik ben zowel in staat om jou met veel geduld en zachtheid te dragen, te omringen en te ondersteunen, als jou liefdevol te confronteren als dat nodig is. Als je er vanuit Hart en Ziel en vanuit onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf en de ander kan Zijn, dan gebeuren er wonderen.

Ik heb begrepen waarom ik hier ben. A woman with a mission.
De Liefde en het Licht dat zichzelf laat zien door de kracht van de intentie…
Het aanwakkeren van de Natuurlijke Wijsheid in ieder van ons, geeft en brengt me zoveel voldoening & schept zoveel meer diepgang, liefde en vervulling in mijn leven.

Ik word vaak diep ontroerd en geraakt als mensen HET LEVEN in zichzelf terug in-ademen, ervaren en voelen…

Ja, ik voel me gezegend en innerlijk vervuld met het Sacrale werk dat ik mag uitdragen. Dit werk te mogen doorgeven geeft me sprankeling en doet me LEVEN!

Dankbaar dat ik vanuit nederigheid, mijn ervaringen en mijn Wijsheid met je mag delen, verwelkom ik je,
in mijn baarmoederlijke Tempel van House of The Heart…

With love,
Nadine

Ontdek verder mijn aanbod en lees de getuigenissen

Coaching &
Therapie

Embodiment
Work

Massages

The Sacred Tantra

The Art of Intimacy

Lectuur &
Mijmeringen

Getuigenissen