Embodiment Work

In ons dagelijks leven zijn we gewend om veel tijd en energie te besteden aan zaken die buiten onszelf liggen. Onze aandacht is vaak gericht op de buitenwereld en niet op ons innerlijk landschap. We zijn geneigd signalen van ons lichaam met ons hoofd onder controle te houden. Het contact met ons lichaam wordt minder bewust. Sommige mensen geraken energetisch zodanig in de knoop dat ze quasi helemaal afgesneden zijn van hun lichaam. Er wordt nog weinig vanuit de buik gevoeld en waargenomen!

Een proces van groei begint meestal met een initiële klacht, met levensvragen die je bezig houden, of een verzameling aan klachten en/of spanningen die zich vast zetten in het lichaam. Onderzoeken tonen hoe spanningen mede de basis vormen voor ziektes, en hoe dit buiten ons bewustzijn verloopt. Psychologen durven dat nogal eens te vergeten, dat ontlading van opgehoopte spanning zowel een mentaal als een lichamelijk proces betreft.

Als het de verkeerde richting uitgaat, laat het lijf van zich horen, en tekent het protest aan. Alles is onafscheidelijk met elkaar verbonden, het één kan niet zonder het andere…

“Donker en Licht, zon en maan, oorzaak en gevolg. Dit principe kunnen appreciëren en daarnaar durven kijken is een bemoedigende staat van Bewust-Zijn.”

Omdat ieder mens verschillend is, en iedere vraag uniek is, heb ik geen vast behandelingsplan. Soms is er eerst meer duiding en verheldering nodig vooraleer met lichaamsgericht (lees ook Tantrisch) werk aan de slag kan worden gegaan. Ja, om onze cellen van nieuwe imprints te voorzien hebben we zowel mentale (lees psychische), als emotionele, energetische, fysieke, seksuele (lees lichamelijke) als spirituele ondersteuning en verheldering nodig. Body and mind met elkaar verbinden, één geheel worden, één samenhang, geen afgesplitste delen meer… doorstromen, daar gaat het over!

Ik hoor graag jouw vraag, jouw behoefte, jouw motivatie, jouw verlangen… en dan laat ik het aan de wijsheid van mijn lichaam over, in combinatie met mijn Hart, hoofd en mijn intuïtie, om te bepalen wat nodig is voor jou in het moment…

Emotioneel en Energetisch Lichaamswerk

Emotioneel Lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie beoogd wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Energetisch en Emotioneel Lichaamswerk kent veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica.

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen alsmede stemwerk. De fysieke nabijheid – anders dan bij veel coaching praktijken – is hier een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

Door spanning en onopgeloste emoties in het lichaam komen we vaak niet bij onze werkelijke verlangens en doelen. Deze beperkende patronen uiten zich op verschillende manieren (depressie, vermoeidheid, angst, stress, pijn, ziekte…). Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met onze gedachten en overtuigingen.

Door middel van zachte aanraking en introspectie, in combinatie met adem- en stemwerk, worden de eerst opkomende emoties (trauma) op een veilige manier welkom geheten en in het lichaam gekanaliseerd. Wat gepaard gaat met -niet in woorden te omvatten- energetische verschuivingen. Het is de kunst om met je aandacht niet te blijven hangen in deze beelden, maar om de aandacht te blijven richten op je lichaam en op je ademhaling.

Emoties zijn te beschouwen als energie waar je letterlijk doorheen kunt ademen!
Zo’n 70% van onze ‘ballast’ kan ‘opgeruimd’ worden door middel van onze adem! Als de levensenergie terug ongehinderd door de 7 stromingsgebieden (ogen, kaken, keel, hart, middenrif, buik en bekken) van het vegetatieve zenuwstelsel kan stromen, dan komen we tot een eenheid tussen Hart en Ziel, Hoofd en Bekken.

Écht in je lichaam wonen vraagt bereidheid, aandacht, moed, doorzetting, aanwezigheid en Bewust-Zijn, het is écht durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft!

We kunnen het denken niet opsluiten in onze hersenen,
het denken bevindt zich in iedere cel van ons lichaam.
Wanneer we werkelijk in harmonie Zijn met ons lichaam,
wordt het een vertrouwde leraar…” —Deepak Chopra

Totality Therapy – Seksuologisch Lichaamswerk

Totality Therapy betreft een Body-Mind gerichte aanpak vooral gericht op zelf-ontdekking en zelf-onderzoek.

“Leer je terug te verbinden met je Bron-energieën, terug naar jouw Natuurlijke Staat van Zijn…”

Deze aanpak betreft een Innerlijke scholings-Weg voor zowel mannen als vrouwen.
Meer bepaald lichaamswerk dat zich specifiek richt op de intimiteit en het be-LEVEN van de innerlijke seksualiteit. Voor alle duidelijkheid: we zijn geboren uit seksuele energie en juist dáár liggen vaak onze diepste kwetsuren opgeslagen!

“Een eerste sleutel om onze Vrouwelijke Natuur te leren kennen is de lichamelijke ervaring. Dit is de meest authentieke ervaring omdat zij de meest intieme gewaarwording is van ons Wezen.”

Totality Therapy of Seksuologisch Lichaamswerk combineert ademhaling, dynamische aanraking, beweging én communicatie met de intentie om het gevoel van Lichaams- en VOEL-bewust-Zijn te verdiepen en de sensuele gevoeligheid te ondersteunen en/of (terug) wakker te maken.

Seksuologisch Lichaamswerk kan een ondersteuning zijn naar meer aanwezig Zijn in het lichaam, en Bewust-Zijn van jouw (seksuele en extatische) LEVENS-energieën. Dit werk kan bijdragen tot diepe heling van emotioneel of fysiek trauma. Het kan ook ondersteunend werken bij seksuele schaamte of seksueel misbruik. Het helpt om behoeftes en verlangens beter te leren ervaren en de intieme verbinding, met ons-Zelf en de ander te vergroten.

Een vrouw die stevig in haar bekken zit, zal niet rond de pot draaien. Zij wil komen tot de essentie.” —Nadine

Voor vrouwen

Aan de kern van dit werk voor vrouwen ligt een diepe zoektocht naar het (authentiek) Goddelijk Vrouwelijke en de wens om vrouwen te ondersteunen in hun proces van zelf-ontdekking dat leidt tot een toename van vrijheid, bevrediging en plezier.

“Een vrouw die goed in haar bekken zit,
zal niet rond de pot draaien. Zij wil komen tot de essentie.”

De diepe kwetsing van de vrouwelijke energie heeft plaatsgevonden op het gebied van de seksualiteit. Seksualiteit is een deel van een bredere stroom van energie die zetelt in de buik. Deze stroom omvat onze passie, onze hartstocht om te leven, te scheppen en te genieten. In onze buik bevindt zich ons emotionele centrum. In de vrouwelijke energie is het emotionele lichaam gewond geraakt door veelvuldige agressieve aanvallen, vooral op seksueel gebied. Wat gebeurd er wanneer onze seksualiteit geschonden raakt door onvrijwillige (hongerige) seks of door voortdurend negatieve boodschappen over wie we zijn als vrouw, over ons lichaam of over onze ‘imperfectie’?

De levenskracht die zetelt in onze buik geraakt gebroken. We verliezen het contact met onze Bron, met onze passie, én we verliezen het natuurlijk geloof en vertrouwen in onze eigen waardigheid en kracht. Vanwege het ontworteld en ontheemd zijn in onze onderste drie chakra’s is het moeilijk onze diepste verlangens te doorvoelen, uit te spreken en te manifesteren. Wanneer we in onze seksuele energie gekwetst, vernederd, mishandeld of onderdrukt worden, laat dit diepe sporen na in onze Ziel. Ons basisgevoel van veiligheid wordt geschonden. Het ondergaan van seksueel geweld (of negatieve boodschappen over wie we zijn als vrouw) is één van de diepste pijnen die we als mens kunnen ervaren!

“De vrouwelijke energie werd in het verleden op vele manieren ontkracht, zowel geestelijk als door lichamelijk geweld. Innerlijk heeft dat heel wat teweeg gebracht…”

In het proces van gewaarworden en in het lichaam komen, waarbij ook spanning, vastzittende emoties, verwondingen en oude patronen naar boven kunnen komen, raakt dit ook trauma’s, schaamte en onwennigheid… en de diepe heling die hieruit voortvloeit. Door observatie gecombineerd met o.a. ademhaling, zelf-onderzoek en introspectie, gerichte communicatie en ‘bewust en respectvol’ aangeraakt worden is het mogelijk in deze ‘verkrampingen’ te leren ontspannen, in de diepte terug te leren aankomen en te leren voelen. Je lichaam heeft tijd nodig om de nieuwe bewegingen of imprints tot zich te laten komen, de nieuwe energie te registreren, en daarbij oude overlevingsenergie los te laten. Dit werk betreft een diep indalen in het lichaam.

Daarnaast kan een BekkenBodemMassage of een Yoni massage (ook bekend als het Yoni Ritueel in de Sexual-Awakening-Healing) een gebied zijn voor lichamelijke gewaarwording en transformatie. In de Yoni zit vaak heel veel pijn en verdriet opgeslagen. In zijn meest pure vorm omvat Seksuologisch Lichaamswerk vaak ook een massage van het hele lichaam, inclusief een vakkundige en zachte exploratie van de meest edele en Heilige delen van de vrouw. Op de meest subtiele en speelse wijze wordt je door middel van zachte aanrakingen, zachte strelingen gepaard gaand met gericht dieptewerk (werk op cellulair niveau) naar die diepe stille plekjes in jezelf gebracht. Je wordt je steeds meer bewust van je lichaam, je bekkengebied, je Yoni, je baarmoeder, je Vrouw-Zijn. The divine feminine has been awakened…

Deze vorm van lichaamswerk/massage houdt in dat de genitale zone net zo professioneel en respectvol behandeld wordt als alle andere delen van het lichaam. Het intieme karakter van deze massages kan aanzienlijk verschillen van andere massagevormen en therapeutische benaderingen elders, met name het werken met het gehele naakte lichaam.
Alhoewel alles kan besproken worden en beginners in dit werk nog kunnen exploreren met kleren aan!

Impliciet aan dit werk is het vertrouwen in je-Zelf, in de wijsheid van je lichaam, je grenzen en je wensen. Mijn rol is er één van getuige, gids, leraar & oermoeder, die jou draagt en bijstaat in jouw ontdekkingstocht en je eigen helings- en leerproces. Het lichaam van de vrouw heeft een wonderbaarlijk vermogen te herstellen van onbalans, ziekte en trauma’s en kan na herstel nog steeds enorm veel genot en gelukzaligheid ervaren.

Een vrouw die nog onvoldoende haar eigen grenzen kan aangeven, die nog niet thuis gekomen is in haar eigen seksualiteit, en de verbinding mist met haar diepe bekkenkracht, kan een man emotioneel  helemaal in de war sturen…
Ik merk dat er op dàt vlak nog heel veel pijn en gekwetstheid zit bij mannen” — Nadine

Voor mannen

Het is niet eenvoudig om ‘man’ te zijn in de huidige maatschappij, omdat ze eigenlijk niet meer weten wat dat precies inhoudt. Vanwege kwetsingen uit de prille kindertijd, weliswaar op Hartsgebied, is het voor de man nog moeilijk openlijk emotioneel en kwetsbaar te zijn en zich door zijn Hart te laten leiden. Ook in de mannen is de vrouwelijke energie onderdrukt geraakt. Mannen hebben het nog moeilijk om zich te verbinden met hun gevoel, omdat het hen vaak afgeleerd werd tijdens de opvoeding. De vrouwelijke wond zetelt in de buik, de mannelijke wond zetelt in het Hart. Mannen kregen vaak het stereotype van de stoere bonk of van de emotioneel afwezige vader gespiegeld, wat ook hun daadkracht in het leren verwoorden van hun gevoel heeft ondermijnd.

Daarnaast ervaren mannen nog heel veel taboe en schaamte om over de thema’s intimiteit en seksualiteit te praten, laat staan over hun ‘verborgen’ mannenleed. Mannen passen vaak, en lopen vaak jaren rond met allerhande lichamelijke (lees ook seksuele) klachten. En als er over seksualiteit gesproken wordt, gaat het meestal over de primaire behoefte, de seksuele begeerte in de buik. Het hoofd is actief, maar nog niet ten volle verbonden met Hart en gevoel. Ja, dit werk gaat over groeien in levens- en seksueel Meesterschap, waarbij de man vooral zijn penetrerende kracht leert kanaliseren, en niet in eerste instantie ontladen.

Ook veel mannen zijn op zoek naar een andere seksualiteit, meer verbonden met het Hart, met meer zachtheid. Ze willen hun partner kunnen vertrouwen. Maar, wat als de vrouw het zelf niet weet, wat als de vrouw zelf geen contact heeft met haar intieme Wezen en haar seksualiteit? Wat als de vrouw nog niet in staat is op een gezonde manier haar grenzen aan te geven? Mannen worden vaak als ongevoelig bestempeld, of als onwetend, of als onhandig… en worden daar dan ook nog eens mee afgewezen of vernederd. Terwijl ook de man hier heel veel behoefte aan zachtheid in nodig heeft, en een partner die hen daarin mee neemt. In contact met vrouwen zijn mannen vaak onzeker over hoe ze een vrouw het beste kunnen benaderen, omdat zij als eerste al geen vrouwenlichaam bewonen, én… omdat ze zélf nog onderricht nodig hebben in ‘hoe op een lichaamsgerichte manier leren vrijen en leren beminnen vanuit het Hart..?’

Veel mannen ervaren nog vaak het verlangen naar contact vanuit hun primaire gevoelens, de seksuele begeert in de buik. Het tussengebied van het hart en het gevoel is nog een on-ontgonnen terrein. Het hoofd is actief, maar Hart en gevoel zijn nog vaak ‘frozen’ gebieden. In mijn praktijk wordt de man enorm opgevoed om met zijn penis voorzichtig te leren zijn. Mannen zijn vaak gericht op ‘de daad’, dat fysiek bij hen alleen het topje van de eikel gevoelig is. Mannen willen steeds meer vanuit hun hele lijf voelen en beminnen. In mijn praktijk nodig ik ze uit om heel hun lichaam terug te leren voelen, ook armen, benen, voeten, handen, buik, aangezicht… Lichamelijke aarding die ze bij de vrouw zoeken, maar die ze daar vaak ook niet vinden.

“Een vrouw die nog onvoldoende haar eigen grenzen kan aangeven, die nog niet thuis gekomen is in haar eigen seksualiteit, en de verbinding mist met haar diepe bekkenkracht, kan een man emotioneel helemaal in de war sturen… Ik merk dat er op dàt vlak nog heel veel pijn en gekwetstheid zit bij mannen.”

Om in hun eigen kracht te kunnen komen, moet de man kunnen voelen dat hij in alle veiligheid terug op eigen benen kan leren staan, een eigen autoriteit aannemen, gedragen vanuit een gezonde bekkenkracht. Veel mannen zijn hun aarding kwijt geraakt bij de moeder, of door ‘emotionele verwaarlozing’ door de moeder. Als mannen de verbinding tussen hun Hart en de seksuele energie weer kunnen maken, kunnen ze op een heel andere manier onafhankelijk worden, en groeien in hun levens- en seksuele Meesterschap. Veel mannen in mijn praktijk geven aan dat ze het vrijen puur op opwinding zelf ook moe worden, dat ze ook verlangen naar die diepere verbinding. De menselijke weg dus.

Voor mannen bied ik een totaal andere manier van werken aan, een mix aan massagetechnieken uit oa. de Tantrische en Taoïstische massageleer, gecombineerd met actief adem- en stemwerk. Bedoeling is om jou met jezelf en het universum opnieuw te leren verbinden.

Mannen leer ik dus in eerste instantie om terug hun eigen lichaam te leren bewonen en te voelen dat zijn geliefd worden om wie ze ‘Zijn’, en niet om wat ze kunnen of wat ze aan status bereikt hebben. Een vorm van Tantrisch Embodimentwerk in combinatie met seksuologisch lichaamswerk en introspectie, op een zacht-vrouwelijke manier. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de Inner Flute massage, die de nadruk legt op het openen van het Hartgebied. Opnieuw kwetsbaar leren worden,zich durven laten raken…

Contact maken met eigen gevoel en ervaren hoe emoties zich manifesteren in het lichaam is helend voor een man en brengt hen terug in contact met hun échte behoeftes en verlangens. Als het contact met het hart en gevoel zich herstelt, zal een man zijn zelf-bewustzijn en -vertrouwen kunnen uitstralen, wat vrouwen aantrekt en welke los staan van maatschappelijke prestaties en succes!

Dergelijke massagevormen vereisen heel wat bereidheid van jou, met name de bereidheid het streven naar een ejaculatie, naar een hoogtepunt los te laten… Ik leer jou terug vanuit jouw bekken te ademen, een vitaliserende ademhaling die jou helpt jouw lichamelijk plezier te vergroten, te versterken en te verlengen. Dit werk betreft een groeien in jouw emotionele en seksuele draagkracht, of zoals eerder verwoord ‘groeien in levens- en seksueel Meesterschap’. Deze vorm van lichaamswerk/massage houdt in dat de genitale zone net zo professioneel en respectvol behandeld kan worden als alle andere delen van het lichaam. Dit met de bedoeling om jouw Lichaams- en VOEL-Bewust-Zijn te verhogen, NIET om seksuele pulsen uit te leven of genitaal klaar te komen. Dit werk betreft de transformatie van een vulkanische beleving naar een oceanisch be-LEVEN ( totaal Lichaams-Bewust-Zijn). Het is een manier voor mannen om helemaal aan te leren komen in hun lichaam én in hun bekken, de intimiteit met zichzelf te versterken, weg van prestatiegerichtheid en elke vorm van iets fysiek terug willen geven…

Ook al kunnen de sessies als opwindend ervaren worden, seksuele levensenergie is vitale energie die door de seksuele organen, de nieren en de hormonale centra opgewekt wordt, en daarna via de wervelkolom en het zenuwstelsel over het lichaam verdeeld wordt. Een continue stroom van levensenergie die veel verder reikt dan een vrijpartij…

In conclusie

Elke interactie, zowel voor vrouwen als voor mannen, is afgestemd op diep VOELEN en diep voelend AANWEZIG ZIJN in het lichaam. Het betreft een reis van aankomen, aangeraakt en geraakt worden, van zelf-ontdekking en zelf-onderzoek, van ’thuis-komen’, wat niets te maken heeft met de ‘platte’ (ruwe) of door driften gestuurde seks’. Terwijl gevoelens van opwinding opstijgen en volkomen welkom zijn, is het niet de bedoeling dat hier in eerste instantie naar een genitale ontlading gewerkt wordt.

Voor veel vrouwen is juist het kunnen ZIJN, zonder dat hen iets verplicht of gevraagd wordt daar op enige wijze op te reageren, die de grootste leermomenten oplevert.

Voor mannen is het juist de bedoeling fysiek en emotioneel te leren ontvangen, zonder dat ze fysiek iets terug geven. Door de focus van ‘presteren’ en het ‘fysieke geven’ weg te nemen leren mannen op een zachte manier terug in te dalen in hun lichaam, de taal van de liefde te begrijpen en zich helemaal over te geven aan de zacht-vrouwelijke golfbewegingen in het lichaam.

Deze Tantrische rituelen zijn bedoeld om zacht en respectvol contact te leren maken met jezelf en je innerlijke Bron van Wijsheid en Kracht, het Liefdes-BewustZijn van het Hart. Bewust worden van wie je in oorsprong bent maakt dat je weer thuis komt in jouw lichaam, leert voelen in jouw bekken en leert liefhebben met een open Hart!

Ontdek verder mijn aanbod en lees de getuigenissen

Coaching &
Therapie

Embodiment
Work

Massages

The Sacred Tantra

The Art of Intimacy

Lectuur &
Mijmeringen

Getuigenissen