The Sacred Tantra

The Art of Intimacy

Al honderden jaren wordt seksualiteit gezien als iets ‘bevruchtends’ zijnde de voortplanting en de zorg voor het nageslacht, en is ons aangeleerd dat naaktheid iets is waar we ons moeten over schamen. Mensen spenderen hopen geld en tijd om hun vermeende imperfecties te verbergen. Nochtans zijn ons lichaam & onze Geest nét hetgeen wat ons zo uniek maakt. Veel mensen voelen zich oncomfortabel in naakt zijn… Een cultureel probleem, ja, helaas wordt naaktheid nog vaak geassocieerd met seks, terwijl het om een gezonde intimiteit gaat, in eerste instantie met ons Zelf.

In House of the Heart is het vertrek- middel- en eindpunt doorheen iedere sessie de Oosterse filosofie van The Sacred Tantra, die als ultieme Vereniger geen vorm meer heeft en ontstaat in ‘het moment’. Die vertrekt van de ont-moeting vanuit het Hart, vanuit authenticiteit, vanuit diepe verbinding… en gaat over lichaamsaarding, lichaamsgronding, lichaams-Bewust-Zijn in het moment…

Een energetisch proces van weder geboren worden, en voelen vanuit de diepte van je Hart, wie je écht oprecht bent. Diep

voelend aanwezig Zijn waarbij alle aspecten van ons Mens-Zijn aan bod komen. Waarbij grenzen worden verlegd, inzichten komen en informatie via gesproken- en lichaamstaal wordt verworven. Door lichaamswerk en introspectie kom je in contact met onbewuste geblokkeerde delen in jezelf. Wat hierbij vrij komt wordt ingezet om de verbinding met jezelf te herstellen, en zo terug een gezonde identiteit te ervaren, de erotische en de seksuele beleving ervan te herkaderen alsook de relationele expressies van liefde te omarmen. Als je een klare kijk krijgt op je belemmerende patronen en/of problematiek word je wakker en leer je terug bewust en voluit LEVEN.

Seksuologisch en (Tantrisch) Embodiment werk bieden je ondersteuning in het meer aanwezig Zijn in je lichaam en een bewust worden van je (seksuele en extatische) LEVENS-energieën. Het gaat om de diepte en de omvang van jouw energie te leren voelen, en ermee te werken, niet om deze te ontladen. Dit werk kan bijdragen tot diepe heling van seksuele problemen en tot het herontdekken van je meest subtiele en sensuele gevoeligheid. Het kan tegelijk ondersteunend werken bij seksuele zelf-afwijzing, schaamte, emotioneel of fysiek trauma en seksueel misbruik. Mensen die seksueel misbruik of incest hebben gekend zijn vaak vervreemd van hun eigen lichaam. Dit werk kan ondersteunend zijn om niet alleen het lichaam terug welkom te heten, maar tegelijk jouw behoeftes en verlangens beter te leren ervaren en de intieme verbinding, met je-Zelf en de ander te leren vergroten.

Een rijker leven begint bij de verbinding met JeZelf, terug naar LiefdesBron.

Echt worden in je aanrakingen, echt en eerlijk worden in je communicatie, oprecht, integer, veilig en helder, gedragen en stevig verankerd vanuit een gezonde bekkenkracht. Durven voelen wat er te voelen valt, en daar geen schrik meer voor te hebben.

Het Pad van the Sacred Tantra, voorbij de prestatiegerichtheid, the Path of the Goddess… waarbij hoofdcentrum, keelcentrum, hartcentrum en heiligbeencentrum op één lijn komen, en intimiteit en seksualiteit een totaal andere vorm van be-LEVEN wordt.

Voor mij éénwording in be-LEVING, zowel met jeZelf als met de ander!

De verschillende vormen

BekkenBodemMassage

bekkenbodem-massage

In ons bekkengebied worden heel vaak, vanuit onze jeugd en opvoeding, overtuigingen, angsten en blokkades opgeslagen. Daardoor kan het ontstaan dat we als vrouw, niet aanwezig durven te zijn in ons bekkengebied en op die manier minder makkelijk toegang hebben tot ons zelfvertrouwen, onze spontaniteit, onze speelsheid, onze emoties en onze seksualiteit.

“…Het anker in onze buik is wankel…”

In ons dagelijks leven zijn we gewend om veel tijd en energie te besteden aan zaken die buiten onszelf liggen. Het contact met ons lichaam wordt minder bewust. Er wordt nog weinig vanuit de buik waargenomen, geleefd laat staan intuïtief gevoeld! Sommige vrouwen zitten energetisch helemaal in de knoop en voelen zich quasi helemaal afgesneden van hun lichaam. Hierdoor kunnen zich voornamelijk lichamelijke en geestelijke klachten ontwikkelen. Ook geraakt de verbinding met hun levendigheid en hun vitale bekken-bodem-kracht verloren! Een groot deel van de (ouder wordende) vrouwen doet zichzelf tekort door niet aan deze alarmbel te trekken!

Welke vrouw heeft niet met bekkenbodemproblemen te maken?
Incontinentie, ontlasting, vaginisme, pijn bij het vrijen, niet tot een orgasme kunnen komen, seksueel of ander trauma in het gebied van het bekken…

We blijven met de klachten rondlopen. Slechts een kwart van de vrouwen die behoefte heeft aan hulp bij seksuele problemen vraagt ook daadwerkelijk om hulp. Uit schaamte of omdat ze denken dat het erbij hoort of ‘omdat het nog meevalt’. Bekkenbodemklachten gaan echter niet vanzelf over, ze worden wel erger! Hierbij wil ik een oproep doen aan alle vrouwen, om mee te werken aan de bekendheid en de bespreekbaarheid van veel ‘verborgen vrouwenleed’…!

Hoe verloopt een BekkenBodemMassage?

Een BekkenBodemMassage is een zachte intensieve massage van het gehele bekkengebied. Een proces van zelf-onderzoek en zelf-ontdekking waarbij je, stap voor stap, in je bekken indaalt, bij je zelf-vertrouwen (terug) komt en bij je elasticiteit, beweeglijkheid, toegankelijkheid, intimiteit, spontaniteit, speelsheid, sensualiteit en innerlijke seksualiteit.

Bekkenbodem en seksualiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Seksualiteit is voor zowel vrouwen als mannen van belang, maar het bekken en de bekkenbodemspieren krijgen vrijwel nooit aandacht. Om onze emotionele en seksuele beleving te verbeteren is ontspanning van de spieren in dit kwetsbare gebied heel belangrijk.

In deze therapeutische massage werk ik door middel van zachte bindweefselmassage (werk op cellulair niveau), om dátgene wat diep opgeslagen zit in de cellen terug wakker te maken en op een veilige manier los te laten. Ook stretchen, wiegen en rollen van de billen, de heupen, de benen en het bekken worden onder de aandacht gebracht. Het subtiel en zacht masseren van de liezen, heupen, de bekken-randen en de bekkenbodem (het perineum) geeft een ongelooflijke diepe ontspanning en verbetert vooral de doorbloeding in het bekken. Het ’thuis komen’ in je bekken kan zich herstellen en de sensuele gevoeligheid kan terugkeren.

Het spreekt voor zich dat ik deze vorm van massage als therapeut aanbied. Het samen neerzetten van een Heilige veilige ruimte, waarbij wederzijds respect voor eenieders wensen en grenzen voorop staat, is essentieel bij deze vorm van massage.

Een diepgaande massage die blokkades in- en rond het bekkengebied zachter kan maken en opnieuw laten smelten. De behandeling, toegepaste ‘manipulaties’ en diepte-massage zijn NIET bedoeld om seksuele pulsen uit te leven. De bekken-bodem wordt nét zo professioneel en vakkundig behandeld als alle andere delen van het lichaam. Het gaat hier in eerste instantie over groeien in Lichaams- en VOEL-Bewust-Zijn… weg van doelgerichtheid, met de focus op aankomen en diep indalen in je buik en in je bekken. Gedurende de sessie is de aanraking eenvoudig, je ontvangt en je geeft je over aan het gebeuren.

Vrouwen kunnen zowel de externe als de interne massage ervaren om de verbinding en levendigheid in de vitale voortplantingsorganen te ondersteunen. De externe massage legt het accent op de beenderstructuur, fascia en ligamenten van het bekken met als doel het bekkenbodem gebied losser en beweeglijker te maken. Het interne werk (het Yoni ritueel) vindt plaats in overleg… en is zacht, subtiel en nauwkeurig. Het heeft als doel het gebied terug vrij te maken van blokkades en beperkingen waardoor er meer gevoel, sensatie en ontspanning in de organen en zachte weefsels van het bekkengebied kan worden beleefd.

Mijn manier van aanraken is gedisciplineerd, betrouwbaar en neutraal. Ze wordt ondersteunt door middel van de adem, zachte aanrakingen gepaard gaand met focused diepte-werk. Daarnaast leer ik jou terug te communiceren vanuit je bekken onder de vorm van zelf-onderzoek en introspectie. Ik ga respectvol om met jouw grenzen en comfortniveau, en probeer contact te maken met de innerlijke stem van jouw lichaam. Op die manier kan het voor jou duidelijk worden wat er zich vanbinnen afspeelt. Ik nodig je uit om moed te verzamelen en naar de stem van jouw baarmoeder te leren luisteren, die zowel jezelf als jouw lichaam kan begeleiden naar geestelijke, emotionele, spirituele en lichamelijke genezing.

Op puur fysiek niveau, kan de BekkenBodemMassage helpen bij veel kwesties waaronder chronische spanning, aanhoudende bekkenpijn, vaginisme, wegblijven van- of pijnlijke menstruatie, seksueel trauma, verminderde sensatie/gevoeligheid… Dit werk biedt vrouwen een kans om zichzelf terug te leren voelen, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Op psycho-emotioneel niveau is dit werk groots. Het kan helpen bij het transformeren van de relatie van de vrouw met dát deel van haar lichaam dat in veel gevallen geassocieerd is met imperfectie, trauma, angst of schaamte. De combinatie van een positieve neutrale (lees ook gezonde!) aanraking, ontspannen communicatie en een gevoel van “welkom, niets moet” creëert veiligheid voor de vrouw om de relatie met haar voortplantings- en seksuele lichaam te versterken, en haar opnieuw te leren verbinden met haar innerlijke seksualiteit en haar gewaarwordingen.

Deze ‘werkvorm’ kent zijn oorsprong uit de Tao-Tantra.

Binnen de Tao van de vrouw zijn dit allemaal ingangspoorten om te werken aan een betere intimiteit met jezelf en de terugkeer naar jouw Natuurlijke staat van Zijn. Intimiteit is belangrijk, zowel de intimiteit met jezelf als de intimiteit met de ander, in relatie. Bewust worden van wie je in oorsprong bent maakt dat je weer thuis komt in jouw lichaam, leert voelen in jouw bekken en leert liefhebben met een open Hart!

Eenieder die de kracht van seksuele energie heeft ontdekt en er energie uit put, is stralend, creatief en aanstekelijk levendig.

Deze massage wordt gegeven op een comfortabele matras op de grond. Ik werk met natuurlijke amandelolie die lekker opgewarmd wordt.

Totality Therapy – Seksuologisch lichaamswerk

Deze vorm wordt uitgebreid beschreven op de pagina embodi​​ment work..

Kashmirische Tandava Massage

Tandava

Deze massage is een vloeibare dans van aanrakingen, de ‘Yoga van de Aanraking’…

Het is de zacht koesterende aanraking in combinatie met de verdieping van de ademhaling die jouw massage tot een intieme en energetisch meditatieve ervaring met andere woorden een Goddelijke ervaring kan maken.

“Je bent op jezelf en gaat ‘met gesloten ogen’ op reis…”

Deze massage nodigt jou uit om te luisteren naar jouw Hart, en aan te komen in je lichaam. Een ‘body awakening’, jezelf ten diepste leren voelen zonder daarnaar te handelen. Het hele lichaam wordt op een zacht koesterende manier aangeraakt en gemasseerd. De ervaring kan heel intens zijn. Door het ritme, de traagheid en de zachte lange strijkingen, in combinatie met het ritme van de adem, leer jij jezelf vanuit een steeds diepere laag waarnemen. Dit maak je volledig voelbaar vanuit de ‘vloeibaarheid van beweging in de dans’, om steeds subtielere ervaringen te beleven en je instincten ten volle te doorleven. Tandava, ook ‘Yoga van de Dans’ genoemd, is prachtig om te beoefenen met je partner! Een mooie vernieuwende manier om je intimiteit als koppel te versterken.

De Kashmirische Massage, gebaseerd op de Saivistische Kasmiri traditie, gaat over respect, overgave en onverdeelde aandacht…

“Waarachtig aandachtig AANWEZIG ZIJN, in contact met je HART…”

Een Kashmirische Tandava betekent ‘overgave’ en jezelf ont-moeten in wat zich NU aandient… tegenzin, weerstand, verlegenheid, genot, verdriet, kracht…
Ik ondersteun je om vanuit rust en overgave helemaal te leren ontspannen, jouw grenzen te verkennen en de verbinding met jezelf (opnieuw) te ervaren.

Als je nog onbekend bent met Tantra is dit Kashmirisch Tantra-ritueel een zeer zuivere, veilige, Sacrale manier van masseren. Vrouwen vinden in het algemeen de drempel naar Tantra te hoog om overheen te stappen. Ik ervaar dat vaak in mijn praktijk. De gedachte om ontkleed aangeraakt te worden houdt de meeste vrouwen op een voorzichtige afstand.

Een Kashmirische Tantra massage nodigt jou juist uit om jouw grenzen te verleggen en jouw kracht (opnieuw) te leren voelen, daar waar veiligheid en wederzijds respect voorop staan. Tantra helpt je om je vrouwelijke energie krachtig(er) te maken en je in balans te brengen met je eigen innerlijke man. Los van verwachtingen, lusten en hongerigheid.

Voor de meeste vrouwen zijn dit mooie rituelen om hun in alle veiligheid te leren openen, en in het Vrouw-Zijn te leren ontspannen. Wetende dat ‘niets moet’ en er ‘niets van hen gevraagd of (af-)genomen’ wordt…

“Ervaar de ‘VREUGDE van het ZIJN’…
Deze massage opent de poort naar jouw Hart en jouw Ziel.”

We zijn samen vanuit universele en onvoorwaardelijke liefde…en creëren samen de veiligheid om de overgave te ervaren, waarbij dàtgene mag plaatsvinden wat voor jou nodig en kloppend is. Of je nu beginnend of gevorderd bent in Tantra, deze massages bieden jou de mogelijkheid te ondervinden wat ‘intiem zijn met jezelf’ voor jou kan betekenen! Zeker als je naakt of bloot zijn nog spannend vindt!

Elke interactie is afgestemd op diep VOELEN en diep voelend aanwezig Zijn. Daarnaast is iedere interactie afgestemd op het (verder) ontwikkelen/integreren van de mannelijke en de vrouwelijke (levens-)energie. Deze vorm houdt in dat de genitaliën net zo professioneel en respectvol aangeraakt worden als alle andere delen van het lichaam. Het intieme karakter van deze massages kan aanzienlijk verschillen van andere trainings-/therapeutische benaderingen elders, met name het werken met het gehele naakte lichaam.

Je zult geheel verschillende gevoelens en plotselinge energie-veranderingen tegenkomen. We gaan dus diep-zee-duiken… de ‘stille ruimte’ in jezelf ontdekken.

Mijn rol is er één van getuige, gids, leraar & oermoeder, die ruimte creëert voor jouw ontdekkingstocht en je eigen helings- en leerproces. Het lichaam van de vrouw heeft een wonderbaarlijk vermogen te herstellen van onbalans, ziekte en trauma’s en kan na herstel nog steeds enorm veel genot en gelukzaligheid ervaren.

Voor de man kan dit werk uitermate helend zijn omdat mannen dan pas écht voelen dat ze geliefd worden om wie ze ‘Zijn’ als seksuele Wezen, en niet om wat ze ‘presteren’ of bezitten. Ook omdat er totaal geen actie of een ‘moeten’ aan gekoppeld wordt.

Je ligt op een comfortabele matras… en wordt gemasseerd met een – boven de lichaamstemperatuur – verwarmde olie, die onmiddellijk de poriën opent. Op deze manier leer je steeds dieper indalen in je lichaam en steeds intenser voelen…!

Sexual-Awakening-Healing

Healing

Voor vrouwen die willen openbloeien in hun Vrouw-Zijn…
Voor mannen die willen groeien naar de hartbeminnende man, voorbij ‘prestatiegerichtheid’…

Zoek je begeleiding in je individueel proces, of in je intieme en seksuele relatie?

Koester jij het verlangen, jezelf beter te leren kennen?

Verlang je naar een diepgaandere verbinding en een grotere intimiteit met jezelf en de wereld om je heen? Dan kan ‘Sexual-Awakening-Healing’ iets zijn voor jou.

Mijn Sexual-Awakening-Healing betreft een combinatie van diverse massagetechnieken uit oa. de Kashmirische Tantra, de Totality Therapy (Seksuologisch Lichaamswerk), de BekkenBodemMassage, Tao-Tantra werk en diep bindweefselwerk…. al dan niet gecombineerd met Relatie-Intimiteits-Coaching.

‘Sexual Awakening Healing’
The PATH of the GODDESS…
Voelen vanuit de diepte van je Hart
wie je écht oprecht bent.
Een pad naar ongekende dieptes,
van liefdevolle genegenheid,
tot een intens spirituele zuivering en verdieping.
Een Ceremoniële aanpak van lichaam en geest,
die jou niet alleen leidt naar meer intimiteit met jezelf,
maar vooral naar een vervullender, vreugdevoller, intensere vorm van LEVEN !

Het pad van the Sacred Tantra is het vertrekpunt…

Op een lichaams- en ervaringsgerichte manier leer je ontdekken wie je werkelijk en ten diepste bent, en niet diegene die men van jou ‘gemaakt heeft’.

In Tantra bestaat er geen begrijpen zonder het werkelijk te ervaren! Het is een reis naar je diepere essentie, naar je Goddelijke Kern. Het Tantrische pad kan ons innerlijke vreugde en diepe vervulling brengen. Bovendien legt het bewandelen van het Tantrische Pad ons geen sociale of religieuze moralen op, maar wordt er geleefd vanuit een natuurlijke integriteit. Tantra kan ons leiden naar éénheidservaringen, onbevangen, spontaan en vrij, naar volledig één Zijn en ons verbinden met dátgene wat op ons pad komt.

“Tantra is voortdurende staat van ‘Bewust Zijn’,
bewust zijn van je eigen natuur, van Het Leven én het leven in en rondom jou…”

De hoofdsleutel van Tantra is LEVEN in het HIER en NU. Door het beoefenen van Tantra krijg je steeds meer vertrouwen in je gevoel en in je lichaam, waardoor je steeds meer vertrouwen zal krijgen in jezelf en in Het Leven. Tantra gaat niet over seks, zoals door veel mensen wordt gedacht… maar heeft wél te maken met je seksuele levensenergie.

Door je seksuele levens-energie te onderzoeken en terug te leren ontdekken, creëer je meer bewegings-vrijheid, spontaniteit, speelsheid, levendigheid, levenszin en innerlijke vreugde. Je evolueert naar een intenser, vreugdevoller en vrijer mens! En voor het onderzoeken en het doorvoelen van je seksuele levensenergie hoef je geen seks te hebben. Nét zoals je woede kunt voelen zonder destructief te zijn!

Tantra gaat hem over overgave en ontvangen, over het samenwerken van Yin en Yang. De kracht ligt in het ervaren en in het genieten (Yin) en het ‘JA’-zeggen tegen alles wat zich in jou openbaart (Yang). Nieuwsgierig zijn naar elke (nieuwe) sensatie en ervaring. Dat vraagt aanwezig ‘Zijn’ met jouw diepste verlangens en gevoelens, zonder daar direct fysiek naar te handelen. M.a.w. als jij je -zeker als man- durft te openen voor jouw lichamelijke gevoeligheid, zullen levenslust, kracht, zachtheid en seksuele energie zich intenser manifesteren.

Praktisch

  • Een eerste Sexual Awakening Healing start met een 30’min. durend intakegesprek. Een verkennend gesprek, waar elke gedachte, elk gevoel en iedere twijfel erkend wordt. Waar de aandacht vooral ligt op onderzoek, bewustwording en integratie. Een voorafgaand gesprek draagt bij om benadering én massage af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en noden.
  • Daarna, wordt -onder de vorm van een zacht inwijdingsritueel- de massage opgestart. Ik werk vanuit oprechte aandacht en waarachtig contact, vanuit liefde en wederzijds respect, vanuit een integer en open Hart, via bewust ont-moeten en samen ademen…
    Het verband VOELEN tussen de subtiliteit & het ritme van de aanraking, kan in eerste instantie het aankomen en de verankering in het lichaam bevorderen.
    Vervolgens wordt dieper ingegaan op punten van pijn en/of spanning, en worden ademhaling en aandacht naar de plaatsen gebracht waar je aangeraakt wordt.
  • Door een samenspel van zachte strelingen en lange strijkingen, subtiel aangeraakt en geraakt worden, ademhaling & beweging… wordt jouw natuurlijke levensenergie opgewekt, en kan de ervaring diepgaand en zelfs heel intens worden. Geëerd, gekoesterd en gedragen worden, met eerbied voor het Wezen dat je bent, gaat diep.

“Een holistische massage waarbij het hele lichaam, op ceremoniële Wijze,
wordt verkend en aangeraakt.”

Tijdens een Sexual Awakening Healing leer ik jou eindeloos van jouw lichaam te genieten en jezelf daar helemaal met je aandacht bij te houden. Deze helende massage nodigt jou uit om los te laten en jou volledige over te geven aan jouw lichaam en haar innerlijke stroom. De intensiteit is afhankelijk van hoe jij jezelf kan overgeven in ‘het moment’.

Het is een uitnodiging om de kracht te ervaren die voortkomt uit een rustig ontspannen geest… én om de muren af te breken van angst, schaamte en schuld…

Deze twee uur durende massage is geen zoektocht naar betere seks, seksuele bevrediging of stimulatie, of het uitleven van seksuele fantasieën. Dit ritueel is een uitnodiging om de diepte en de omvang van jouw sensuele en extatische levens-energie te ervaren, NIET om deze hier genitaal te ontladen. Deze behandeling is vrij éénzijdig, IK GEEF EN JIJ ONTVANGT. Ik ‘ontvang’ als jij je overgeeft aan mijn warme handen en mijn liefdevol Hart, NIET door je handen die willen geven en ‘nemen’. Ondanks de sfeer van nabijheid is het NIET de bedoeling dat ik, als Tantrisch masseur, ongevraagd aangeraakt wordt.

Integriteit, aandacht en wederzijds respect voor ieders grenzen staat voorop!

Een Sexual Awakening Healing kan als ontspanning genomen worden, of ter ondersteuning van een groeiproces naar een vervullender, vitaler en vreugdevoller leven, gedragen vanuit Hart en bekken.

Bij een Sexual Awakening Healing ter ondersteuning van een therapeutisch proces wordt de massage gecombineerd met Seksuologisch Lichaamswerk of een combinatie van embodyment werk. De sessie wordt nabesproken en eventueel bouwen we daarop verder.

Deze therapeutische behandeling gaat over transformatie en trauma-release. Professioneel en deskundig. Ook hier is een intakegesprek noodzakelijk.

Tot slot zijn de verschillende technieken GEEN vervanging voor medische hulp of psychotherapie. Ze kunnen wél een waardevolle ondersteuning en/of hulp bieden bij het transformeren van een vaak on-uitgesproken lijden, of het gebrek aan genegenheid, warmte en intimiteit.

Full Body Loving voor koppels

Tot slot bied ik ook een vorm aan van Tantrawerk voor koppels. Lees meer over het aanbod van ‘Full Body Loving’.

Ontdek verder mijn aanbod en lees de getuigenissen

Coaching &
Therapie

Embodiment
Work

Massages

The Sacred Tantra

The Art of Intimacy

Lectuur &
Mijmeringen

Getuigenissen