HooggevoeligheidHooggevoeligheid
Menopauze bij de vrouwMenopauze bij de vrouw

De wond

van de vrouwelijke seksualiteit

Uit het boek van Pamela Kribbe “Bezield leven”.

De diepste kwetsing van de vrouwelijke energie heeft plaatsgevonden op het gebied van seksualiteit. Met seksualiteit bedoel ik hier iets ruimers dan louter de daad van seks met een ander. Seksualiteit is deel van een bredere stroom van energie die zetelt in je buik. Deze stroom omvat je passie, je hartstocht om te leven, te scheppen en te genieten. In je buik bevindt zich je emotionele centrum. Emotie is passie in beweging: verlangen, uitreiken, geraakt worden, jezelf tot uitdrukking brengen, leren van je ervaringen. Je emotionele centrum is dat wat je tot mens maakt. Seksualiteit is een integraal deel van je emotioneel centrum.

​In essentie ben je een spiritueel wezen. Je verbindt je met een menselijk lichaam om je uit te drukken in de aardse materie. Het punt van verbinding tussen ziel en lichaam, tussen ziel en aarde, is je emotionele centrum. Je ziel manifesteert zich op aarde door het kanaal van je emoties. Als je emotie warrig, onrustig of afgesloten zijn, kan de energie van je ziel niet goed doorstromen. Wanneer je emotionele centrum tot klaarheid is gekomen, en rustig en vredig aanvoelt, kan de energie van je ziel gemakkelijk doorstromen. Via het emotionele lichaam maakt de ziel contact met de aarde en geeft zij vorm aan haar diepste impulsen. Via het emotionele lichaam komt de ziel echt tot incarnatie, tot belichaming in de materie. In de vrouwelijke energie is het emotionele lichaam gewond geraakt door veelvuldige agressieve aanvallen, vooral op seksueel gebied.

Wat gebeurt er wanneer je seksualiteit geschonden raakt door onvrijwillige seks of door voortdurend negatieve boodschappen over wie je bent als vrouw? De levenskracht die zetelt in je buik raakt gebroken. Je verliest het contact met je passie, én je verliest het natuurlijk geloof en vertrouwen in je eigen waardigheid en kracht. Energetisch raak je de verbinding met de onderste drie chakra’s, je zonnevlecht, navel en stuitje, min of meer kwijt. Je trekt je terug in de hogere chakra’s en je verliest je verbinding met de aarde, en dus met je lichaam en je emoties. Dit patroon is heden ten dage in veel vrouwen aanwezig. Velen van jullie zijn spiritueel ontwikkeld, hebben een open hart, hebben veel te delen met anderen maar zijn niet in staat de ruimte van de onderste drie chakra’s goed in te nemen. Concreet betekent dit dat je moeite hebt je eigen emoties serieus te nemen en te doorvoelen, werkelijk te geloven in je eigen kracht en waardigheid en hiervoor op te komen. Vanwege het ontworteld en ontheemd zijn in de onderste drie chakra’s, is het moeilijk je diepste verlangens en idealen werkelijk materieel te manifesteren. Dit frustreert en bedroeft jullie… en ik roep jullie… mijn dierbare zusters, op begrip te hebben voor de wond die je meedraagt en vanuit dit begrip de wond te omringen met zachtheid en liefde.

Om jullie begrip te wekken, wil ik spreken over wat er gebeurt als een vrouw seksueel mishandeld wordt. Houdt daarbij in gedachten dat dit jullie allen in bepaalde mate is overkomen. Of het nu in dit leven is geweest, of in één van je vorige levens. Bij een seksuele verkrachting (of misbruik), verliest een vrouw haar lichamelijke anker. Om de pijn draaglijk te houden schiet ze met haar bewustzijn uit haar lichaam. Vaak zie je dat ze daarna niet goed kan terug komen in haar lichaam. Zij is er nog wel, en deels ook niet. Zij is verstoten uit haar lichaam, dat voor een deel een vreemde voor haar wordt. Om emotioneel te overleven, trekt ze zich terug uit het gebied van haar geslachtsorganen en haar buik.

Omdat zij zich hier niet meer thuis voelt, raakt dit gebied, voor haar bewustzijn afgesloten. Eerst wil zij niet meer voelen wat daar leeft… op den duur kan zij het niet meer voelen. Ze heeft het contact met haat emoties verloren. Haar ogen worden dof; haar handelingen mechanisch, haar bezieling verdwijnt. Er straalt geen passie meer van haar uit. Ze voelt zich als het ware een levende dode. Aanwezig in het minimaal noodzakelijke, en niet meer in staat in het voelen van enthousiasme, vreugde en verwondering.

Je lichaam is het medium waardoor jij je emoties ervaart. In het centrum van je buik zetelt je vermogen om emotioneel geraakt te worden en je emoties te vertalen in de aardse dimensie. Je lichaam is ook het kanaal voor de ziel en het emotionele centrum vervult hierin een sleutelfunctie. Hier spreekt de ziel tot je, in de aardse taal van emoties.

Hier ligt de ingang voor het grootste licht : inspiratie, zelfverwerkelijking, incarnatie… en tevens grootste duisternis : angst, verlatenheid, illusie. Als je in dit heiligdom een ‘binnendringer’ ervaart die jouw verlangens negeert, en jouw integriteit miskent, ontstaat er een diepe ontreddering in de ziel, die een intens gevoel van onwaardigheid achterlaat. Juist het schenden van seksuele grenzen veroorzaakt een diepe wond, omdat seksualiteit je rechtstreeks verbindt met je goddelijkheid, en de goddelijke kracht die je beweegt.

Seksualiteit is de levenskracht die de schepping beweegt. Seksualiteit is dát wat het leven doet stromen, bewegen, veranderen. Seksualiteit is de hunkering naar heelwording die de hele schepping doortrekt. Seksualiteit brengt dynamiek in alles wat statisch is. Seksualiteit is het spel van tegenpolen die zich tot elkaar aangetrokken voelen en in deze dans van aantrekking de extase ervaren van het versmelten met de ander en ook weer het terugvallen in het eigen ‘Zijn’. Zonder de kracht van de seksualiteit was er geen geschapen werkelijkheid.

Je kunt de schepping zien als een spel van ‘Zijn’ en ‘Worden’. Er is het ‘Zijn’ : een eeuwige en ondeelbare aanwezigheid die alles omvat en doordringt. Er is het beweeglijke ‘Worden’ : het ‘Zijn’ in vorm gieten en zo de mogelijkheid voor het ‘Zijn’ creëert om tot een rijkere staat van ‘BewustZijn’ te komen. Via het ‘Worden’ leert het ‘Zijn’ zichzelf kennen door alle geschapen vormen die het ‘Worden’ in een oneindig scheppingsvuur voortbrengt. Het ‘Zijn’ leert zichzelf herkennen in een steen, een bloem, een dier, een mens. Dit geeft het ‘Zijn’ vreugde. Vreugde is het doel van de schepping. Het ‘Zijn’ koestert zich in de ontembare levenskracht en dynamiek van het ‘Worden’, terwijl het ‘Worden’ zich eindeloos geïnspireerd voelt door de ongrijpbare en allesdoordringende aanwezigheid van het ‘Zijn’.

Jullie, mijn geliefden, voeren deze dans van ‘Zijn’ en ‘Worden’ op, in alles wat je doet. Seksualiteit is ‘Worden’, het is dát wat je ten diepste beweegt om buiten je grenzen te treden, te groeien, te ervaren, en jezelf bewust te worden van wie je Bent. De oude Grieken gebruikten hiervoor het woord ‘Eros’. Daarvan stamt het moderne woord erotiek. Eros is het verlangen naar heelwording en versmelting. Eros is het verlangen, boven jezelf uit te stijgen en je te verbinden met iets wat je op een diep niveau vervult en heel maakt. Eros is de kracht in jou, die zich manifesteert op het moment dat je verliefd wordt. Ook verliefdheid beperkt zich als energie niet tot een seksuele relatie.

Verliefd wordt je in feite, op alles waar je warm voor loopt, waar je veel tijd aan wilt geven, wat je inspireert en bezig houdt zonder dat je je ertoe verplicht voelt. Dat kunnen je werk of hobby zijn, een artistieke bezigheid, wandelen door het bos, spelen met je kinderen, praten met een vriend. Overal waar je hart zich opent, waar je inspiratie voelt en heelwording ervaart in verbinding met iets of iemand buiten jou, is de kracht van Eros werkzaam.

Op gebied van seksuele relaties, kan de kracht van Eros een diepe verbinding tussen mensen tot stand brengen en een grote liefdeskracht in hen wakker maken. Daar waar je wezen zich vanuit het hart, ziel en buik voor een ander opent, kan seksualiteit in haar ware gedaante ontluiken. Er is dan niet alleen sprake van een lichamelijke sensatie, van lust en opwinding… er is ook sprake van een gevoelsmatig opgetild en bewogen worden door de energie van het samen Zijn.

De vreugde die hieruit ontstaat, helpt de ziel haar Licht en inspiratie nóg dieper te verankeren op aarde. Eros opent de poort tot het verwezenlijken van je diepste verlangens en tot het gebied waar je ten diepste gekwetst kan worden. In je seksualiteit open je jezelf en geef je jezelf, en kun je optimaal geraakt worden. Wanneer je in je seksuele energie gekwetst, vernederd, mishandeld of onderdrukt wordt, laat dit diepe sporen na in je ziel. Je basisgevoel en veiligheid worden geschonden. Het ondergaan van seksueel geweld (of negatieve boodschappen over wie je bent als vrouw!), is één van de diepste pijnen die je als mens kunt ervaren!

Dat het baren van kinderen de laatste duizend jaren zo’n pijn doet, heeft een aantal oorzaken. Veel vrouwen hebben geen goed contact met hun lichaam in het gebied van de onderste drie chakra’s. Zij hebben zich hier geestelijk van afgesloten, of het gebied is verhard als gevolg van pijn-ervaringen op seksueel gebied. Wanneer een vrouw zwanger wordt, is dat een intense energetische gebeurtenis die ingrijpt in de energiehuishouding van de onderste drie chakra’s. Er kunnen heftige emoties omhoog komen en er kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Niet alle lichamelijke klachten komen voort uit louter fysieke processen die het lichaam doormaakt tijdens de zwangerschap. Er is ook een energetische (psychische) component aan deze klachten en zelfs aan de pijn van het baren. Wanneer vrouwen zich meer thuis zouden voelen in het gebied van hun buik, en wanneer ze hun pijn zouden durven voelen en benoemen, wanneer ze onbeschaamd zouden durven uitkomen voor hun verlangens en dromen en voluit van hun eigen seksualiteit zouden genieten, zou het baren van kinderen minder pijn doen. Er zou meer overgave zijn aan het proces, meer vertrouwen in het lichaam en dit zou veel angst en spanning wegnemen, wat de pijnbeleving sterk zou verzachten.

Overigens zijn de gevolgen van de dis-balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, niet alleen in vrouwen werkzaam, maar ook in mannen. Door de dominantie van een overmatig mentaal georiënteerde mannelijke energie, zijn ook mannen van hun gevoel afgesloten geraakt. Vanwege de heersende moraal over het ‘Man Zijn’, is het voor hen moeilijk openlijk emotioneel te zijn en zich door hun hart te laten leiden. In mannen is de vrouwelijke energie onderdrukt geraakt. Veel gevoelige mannen voelen zich verloren en lijden aan zelftwijfel, angst en onbekwaamheid. Het wegdrukken van gevoelens kan in mannen ook leiden tot een obsessieve aandacht voor seks, die vrouwen als onprettig en agressief ervaren. Wanneer een man zich openstelt als een typische macho, zie je dat zijn oorspronkelijk verlangen naar versmelting, met de vrouwelijke pool, zich omvormt tot een puur lichamelijke honger naar seks. Deze lichamelijke honger bevat niet de volle dimensie van Eros, en zal – buiten een kortstondige ontlading van spanning – de diepere spirituele en emotionele behoeftes van de man NIET vervullen. Hij zal permanent onbevredigd blijven en een soort van haat-liefde verhouding met vrouwen ontwikkelen. Hij is door hen geobsedeerd.

Dit verraad emotionele afhankelijkheid, terwijl hij tegelijkertijd hard en ongenaakbaar blijft, zoals ‘een echte man’ betaamt. Doch, niets is minder waar! De enige werkelijke oplossing uit dit dilemma is contact durven maken met het vrouwelijke in zichzelf… is de toegang weten te vinden tot de eigen emoties, verlangens en Eros. Probeer dit maar eens te doen in een omgeving die je doorlopend vertelt deze aspecten in jezelf te onderdrukken! Zowel mannen als vrouwen hebben al zoveel jaren geleden onder het ‘juk’ van een vrouw-onvriendelijke en gevoels-vijandige mannelijke energie.

In dit verband is homoseksualiteit in jullie geschiedenis een zegen geweest. Homoseksualiteit vormde één van de kanalen waarlangs het voor mannen mogelijk werd hun vrouwelijke energie sterker te belichamen en samen te voegen met hun mannelijke kant. Homoseksuelen hebben een belangrijke progressieve rol in de samenleving gespeeld. Door hun ‘anders zijn’, hun originaliteit en kunstzinnige begaafdheid, zijn zij vaak diegenen die grenzen verkennen en open breken. Dit vergt veel moed en zelfvertrouwen. Waar de rolverdeling van de seksen strak en rigide is, wordt homoseksualiteit een diepe provocatie van de heersende moraal. Homoseksualiteit heeft dan ook veel weerzin, agressie en haar opgeroepen.

Hoe groter de disharmonie tussen mannelijke en vrouwelijke energie in een samenleving, hoe moeilijker deze samenleving het heeft met het tolerant en respectvol omgaan met homoseksuele mensen. De homoseksuele man of vrouw belichaamt vaak een versmelting van de vrouwelijke en de mannelijke energie, die voor de ziel spiritueel gezien, natuurlijk is. In samenlevingen die moeite hebben met homoseksuele mannen, leeft vaak een sterke behoefte aan controle en een diepgezetelde afkeer tegen het vloeiende, grenzeloze aspect van de vrouwelijke energie.

Dit aspect van de vrouwelijke energie wordt als grillig, hysterisch, irrationeel beschouwd omdat het mentaal niet te controleren valt. In vrouwen wordt deze energie bedwongen door haar rol te reduceren tot moeder, echtgenote en huisvrouw. Wanneer deze energie zich echter in homoseksuele mannen manifesteert, gaat deze alle traditionele perken te buiten, en is de reactie navenant. De blinde haat tegenover homoseksuelen is vaak evenredig met een diepe angst voor emoties en gevoel. Eer de homoseksuele mannen en vrouwen door de eeuwen heen! Als solisten binnen een zwaar dualistisch wereldbeeld, hebben ZIJ wél de energie vastgehouden van een meer evenwichtig spel der seksen.

HooggevoeligheidHooggevoeligheid
Menopauze bij de vrouwMenopauze bij de vrouw
Terug naar het ovezicht

Ontdek verder mijn aanbod en lees de getuigenissen

Coaching &
Therapie

Lezen

Embodiment
Work

Lezen

Massages

Lezen

The Sacred Tantra

The Art of Intimacy

Lezen

Lectuur &
Mijmeringen

Lezen

Getuigenissen

Lezen